I en tid hvor vi alle kaster mer og mer søppel, blir det stadig viktigere å sortere søpla riktig. Dette for å gjøre avtrykket så lite som mulig.  Ved årsskifte kommer det også nye krav til utsortering av bioavfall og plastavfall for alle kommuner og næringsvirksomheter.  Vi har vært med på en omvisning på Bingsa Gjenvinningsstasjon, og sett på hvordan søpla blir håndtert der.

Annonse
Villa Nellas hage

På avfallskonferansen denne uken varslet klima og miljøminister Espen Barth Eide om en regulatorisk tsunami de kommende årene. Dette vil vi merke starten på allerede fra 1. januar 2023. Mandag denne uken inviterte Miljøselskapet ÅRIM og Bingsa Gjenvinning lokale politikere på omvisning og for å presentere de nye utsorteringskravene som trer i kraft ved årsskiftet.

-Både kommuner og næringsvirksomheter får krav om å sortere ut bioavfall og plastavfall, og levere det utsorterte matavfallet til materialgjenvinning, sier Kommunikasjonssjef Caroline Mehl Nakken.

Alle landets Kommuner får krav om at 70% av matavfallet og plastavfallet må utsorteres innen 2035.

-Med de kommende endringene følger et stort potensial for å skape nye forretningsmuligheter og inntil 20 000 nye arbeidsplasser over hele landet, hvis det legges til rette for det politisk, sier Nakken.

Både kommuner og næringsvirksomheter får krav om å sortere ut bioavfall og plastavfall, sier Kommunikasjonssjef Caroline Mehl Nakken. (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

Batterier i bosset skaper branner
For private husholdninger vil ikke dette bety så store endringer, men HMS, Kvalitet og beredskapsleder ved Bingsa Gjennvinning, Kjetil Hagen kan ikke få presisert nok at folk må bli mer bevisste når de sorterer avfallet sitt. Spesielt når det kommer til batterier.

-Restavfallet blir kverna opp. Da kan et «tomt» batteri antenne en brann. Vi ser at de fleste brannene oppstår som følge av feilsortering av brukte batterier. Spesielt gjelder dette batterier som inneholder litium. Selv brukte og «tomme» batterier innehar betydelig mengde energi som utgjør en brannrisiko dersom de ikke sorteres korrekt, sier Kjetil Hagen.

Han forteller at avfallsanlegget har opplevd flere slike branntilløp. Før avfallet leveres til Tafjord Kraftvarme for energigjenvinning, blir avfallet sortert og kverna. Det er i denne prosessen batteriene kommer i kontakt med anna brennbart avfall og antenner.

Slik så det ut da brann oppstod undervegs i kverning restavfall som følge av manglende sortering av batterier. FOTO: BINGSA GJENVINNING

Industrivernet ved Bingsa Gjenvinning er godt trent, og har i samtlige tilfeller slokka brannene i et tidlig stadium, opplyser Hagen.

– Vi har imidlertid hatt noe flaks med at branntilløpa har blitt tidlig oppdaga. Om det hadde skjedd på nattetid, kunne konsekvensene bli langt mer alvorlige for miljø og materielle verdier. Vi har privat bebyggelse tett på, og hensynet til disse er viktig for oss, sier Hagen, som er HMS- og kvalitetsansvarlig i selskapet.

Han presiserer ovenfor SunnmøreLIVE at med god sortering kan slike hendelser unngås i framtida.

Brann kan oppstå utenfor husveggen
Hagen legger til at brannfaren er sterkt til stede lenge før avfallet når behandlingsanlegget. Brann kan oppstå allerede i avfallsbeholderen eller konteineren utenfor husveggen.

-Ikke bare utgjør batteriene en brannfare dersom de ikke er sortert riktig. De inneholder også metaller og grunnstoffer som trengs i det grønne skiftet. På grunn av begrensa tilgang av disse stoffa, er vi helt avhengig av god sortering, avslutter Kjetil Hagen.

Ikke bare utgjør batteriene en brannfare dersom de ikke er sortert riktig. De inneholder også metaller og grunnstoffer som trengs i det grønne skiftet, sier HMS, Kvalitet og beredskapssjef for Bingsa Gjenvinningsstasjon, Kjetil Hagen (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)
Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.